05.11.2020
Grunnet coronasituasjonen i Bergen og Norge generelt vil det ikke være mulig å besøke oss på vårt kontor uten avtale på forhånd.

01.09.2020
Vi flytter til nytt kontor. Velkommen til oss i Skur 22 på Dokkeskjærskaien.

12.03.2020
Vi iverksetter flere tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Både blant egne ansatte og overfor kunder og samarbeidspartnere slik at vi bidrar med å forhindre videre utbrudd.

Fremover vil våre leveringer foregå papirløst slik at fysisk kontakt mellom kjøreleder, sjåfør, kunde, personell ved laste- og lossested ikke vil være nødvendig.

Vi innfører også krav om hyppig håndvask og rengjøring av utsatte arbeidsflater, samt forbud mot samlinger av personell. Ta kontakt med kjørekontoret for komplett liste.